Creooltalen

Creooltalen zijn pidgintalen die als moedertaal zijn verworven. Daarmee vallen ze onder de contacttalen.
Creooltalen worden onder andere gesproken in voormalige Europese koloniën in bijna heel Afrika. Daarnaast komen ze ook voor in voormalige koloniën in Zuid-Amerika, het Caribisch gebied, Zuidoost-Azië en in mindere mate Noord-Amerika.
Deze talen vertonen een aantal opvallende overeenkomsten in grammaticale structuur. De wetenschap die deze probeert te verklaren wordt de creolistiek genoemd. De in pidgintalen grotendeels afwezige grammaticale systematiek is in creooltalen over het algemeen wel aanwezig. De woordenschat van de creoolse talen vertoont een grote overlap met de taal van de (voormalig) kolonisator. Afwijkende woorden kunnen voorkomen uit andere Europese talen of uit de oorspronkelijke Afrikaanse taal.
Niet alle creooltalen hebben Europese wortels, maar deze zijn toch vaak wel het gevolg van het kolonialisme. Verschillende gekoloniseerde bevolkingsgroepen kwamen hierdoor namelijk wel met elkaar in contact en zochten daarvoor een gemeenschappelijke taal (bron: Wikipedia).

Artikelen over dit onderwerp