Contacttalen

Contacttalen zijn talen die ontstaan uit de vermenging van twee of meer talen. Deze soort talen worden onderverdeeld in pidgintalen en creooltalen.
Deze talen ontstaan meestal op plekken waar mensen die verschillende talen spreken elkaar ontmoeten, bijvoorbeeld om handel te drijven. Contacttalen hebben kenmerken uit de verschillende grondtalen, hun woordenschat wordt ook op die manier gevormd, en de grammatica is vaak vereenvoudigd. Een contacttaal kan echter ook ontstaan als uiting van het behoren tot een bepaalde groep, zoals het geval bij straattaal vaak is (bron: Wikipedia).

Artikelen over dit onderwerp