Je bekijkt nu Geef me je taal, dat ik je beter versta (recensie)

Geef me je taal, dat ik je beter versta (recensie)

Kort geleden verscheen in Haarlem bij Uitgeverij In de Knipscheer de bundel Geef me je taal, dat ik je beter versta / Duna mi bo idioma pa mi por komprondé bo mihó. Hier volgt een korte recensie:

Taaldocente Hilda de Windt Ayoubi heeft een bijzondere interesse voor ‘minderheidstalen’. Ze zet zich onder andere in voor het Papiamentu en bepleitte het gebruik van die taal als instructietaal voor het basisonderwijs op de benedenwindse eilanden. In haar moedertaal Papiamentu schreef ze talrijke gedichten met de taal als onderwerp. Die gedichten zijn nu uitgebracht in een bundel Duna mi bo idioma, pa mi por komprondé bo mihó (Geef me je taal, dat ik je beter versta).

In het deel ‘Taal staat nooit stil’ staan de Nederlandse vertalingen van gedichten over taal die iedere linguïst zullen aanspreken: Talen overschrijden alle grenzen / die mensen telkens plegen te trekken, / landgrenzen, zeegrenzen, hartgrenzen. Of deze: Evenveel sterren als er schitteren aan de hemel / schitteren er lettergrepen hier beneden.

Het deel ‘Wond en balsem’ bevat gedichten die te maken hebben met het leven van nog een voorvechter van het Papiamentu: Frank Martinus Arion. Andere verzen in dit deel gaan over Pieter Muysken die veel werk verrichte om in Zuid-Amerika minderheidstalen vast te leggen. Hilda schrijft hierin onder andere: Zoals de wijze linguïst weet: / een taal is niet alleen taal / maar aan cultuur, natuur, / waarden en regels / van een volk verslingerd.

In het laatste deel van de bundel, ‘Papiamentu voor altijd’, zijn de oorspronkelijke gedichten gezet naast een Nederlandse versie. De meeste zijn door haar zelf vertaald, bij enkele staat Pieter Muysken als vertaler.

In veel van de gedichten spreekt een diepgewortelde liefde voor de moedertaal. Zoals ze schrijft: Taal, / alleen jij kan mijn tong en mijn lippen / leiden om de grote liefde weer te geven / die opwelt uit de diepte van mijn hart.

Tenslotte wordt nog een lijst gegeven van opmerkingen die bij de gedichten hebben gestaan en een bibliografie van werken die betrekking hebben op minderheidstalen. Mits goed gedoseerd kan ‘Geef me je taal’ een dagelijkse inspiratie zijn voor elke taalliefhebber. “Degene die de taal en cultuur der minderheden helpt bewaren helpt tevens bij de herleving van de wereldvrede.” Ik las het boek met regelmatig een grote glimlach om de lippen.

___

Het boek is verschenen bij uitgeverij In de knipscheer.