Maarten Mous is hoogleraar Afrikaanse Taalkunde aan de Universiteit van Leiden en doet onderzoek naar talen van Tanzania, Ethiopië en Senegal. Hij is met name geïnteresseerd in hoe taal gebruikt wordt in de uitdrukking van identiteit. Daarnaast richt hij zich op de analyse van de woordstructuur in de Koesjitische en Bantoetaalfamilies.

Door deze auteur