Waarom houd jij mijn hand vast?

In Kenia steekt een agent zijn hand door het open raam van een auto naar binnen om de hand van de bestuurder te schudden. Hij doet dat niet om geld te innen, maar dat is nu eenmaal hoe mensen in Kenia elkaar begroeten. Het schudden van handen is in elk land weer een ander gebaar met een andere betekenis.

In Kenia schudt men iedereen de hand als begroeting. Dit kan met familie, vrienden, kennissen, buren, bezoekers en personeel. Hoe beter men elkaar kent, hoe langer de hand geschud zal worden tijdens het gesprek, vaak het hele gesprek door. De traditie van handen schudden gaat daar vaak gepaard met verschillende vragen als ‘Hoe gaat het met je?’ ‘Alles goed met de familie?’ ‘Hoe staat het met het werk?’ enzovoorts. Als iemand een hand schudt en vermoedt dat de ander ouder is, legt hij uit respect zijn linkerhand op rechter onderarm van de ander.

In Ghana gaat het schudden van handen dan toch weer net iets anders: als men elkaar niet kent, geven ze elkaar een gewone hand bij een begroeting, zoals Nederlanders dat ook doen. In een zakelijke omgeving doet men dat bij mannen en bij vrouwen, maar in een informele omgeving niet. Als een man en vrouw elkaar bijvoorbeeld op straat tegenkomen, zullen ze elkaar geen hand geven, maar alleen met woorden begroeten. Maar als een man een man tegenkomt  en een vrouw een vrouw, zullen zij elkaar wel de hand schudden.

Als men elkaar wel kent in Ghana, geven ze elkaar een hand, vervolgens schuiven ze de handen iets terug en ‘klikken’ met de vinger door gebruik te maken van elkaars vingers. De handen worden niet vastgehouden tijdens het gesprek, zoals Kenianen wel doen. Na de ‘klik’ laten ze elkaars hand los. Als men elkaar goed kent, schudden ze de handen en ‘klikken’ ze de vingers een paar keer tijdens het gesprek. Verder zullen Ghanezen de handen van oude mensen niet schudden. Als iemand een oud persoon wil groeten, zal hij een kniebuiging maken.

Nederlanders zullen raar opkijken als een Keniaan tijdens het hele gesprek hun hand vasthoudt.  Kenianen zullen weer raar opkijken als een Nederlander zijn of haar hand wegtrekt als de begroeting is afgelopen, maar het gesprek nog bezig is. Zo zullen ook Nederlanders en Ghanezen en Kenianen en Ghanezen onderling  raar opkijken als ieder doet wat hij gewend is bij het handen schudden. Dit zijn enkele voorbeelden om te illustreren hoe groot de verschillen tussen  culturen kunnen zijn en dan gaat het hier nog maar over het handen schudden in drie culturen…

Bronnen