Stemmen van Afrika heeft als pilot een lespakket ontwikkeld onder de titel Taalsporen: Over verborgen boodschappen in taal in Ghana, Angola, Nigeria, Suriname en Nederland.