Sranan

Sranan, ook wel Sranantongo, Surinaams en vroeger Nengre of Negerengels is de in Suriname gesproken taal. Deze taal is een creooltaal die gebaseerd is op het Engels. De naam ‘Surinaams’ wordt door veel mensen van Surinaamse afkomst niet als correct gezien omdat er onder de bevolkingsgroepen van Suriname ook andere talen gesproken worden die net van hetzelfde belang zijn als Sranan.
Het Sranan is ontstaan als taal van de uit Afrika aangevoerde slaven die op de plantages werkten tijdens de Nederlandse koloniale overheersing. Het is niet alleen beïnvloed door Engels, maar draagt ook sporen van Nederlands, Spaans, Portugees en West-Afrikaanse talen.
Deze taal staat bekend om haar dubbelzinnigheid: een woord kan verschillende betekenissen en dubbele bodems hebben. Zo’n relatief geringe woordenschat is een veelvoorkomend kenmerk van creooltalen.
De meest recente cijfers geven aan dat er toen 100.000 moedertaalsprekers waren van deze taal, maar dat was in 1993. Er zouden toen 300.000 sprekers zijn geweest die deze taal als tweede taal spraken. Ondanks de ruime verspreiding van de taal onder de Surinaamse bevolking is het Sranan nooit de status van straattaal ontstegen. Het is dan ook geen officiële taal (bron: Wikipedia en Ethnologue).

Artikelen over dit onderwerp