Pidgintalen vallen onder de contacttalen. Dit zijn meestal simpele talen die ontstaan wanneer mensen die verschillende talen spreken samenkomen en een gemeenschappelijke taal ontwikkelen. Deze bevatten dus meestal elementen van meerdere talen.
In de meeste gevallen gaat het bij pidgintalen om talen die gesproken worden in voormalige koloniën, waar de taal van de koloniserende macht (bijvoorbeeld Engels of Frans) zich vermengde met de oorspronkelijke taal of talen van het gebied.
Pidgintalen worden gekenmerkt door een eenvoudige woordenschat en relatief weinig syntactische regels. Om zinnen te maken zet men inhoudswoorden achter elkaar, waarbij de volgorde van de woorden eerder bepaald wordt door contextuele factoren dan door grammaticale regels.
Een pidgintaal is altijd een tweede taal. De gebruikers hebben altijd ook nog een moedertaal. Als de volgende generatie(s) echter in deze taal opgevoed worden, kan een pidgintaal zich ontwikkelen tot creooltaal (bron: Wikipedia).


Artikelen over PidgintalenGhanees pidgin Engels: “Wát bi dát?”
(foto: Greg Neate)

Ghanees pidgin Engels: “Wát bi dát?”

Sinds het West-Afrikaanse Ghana zich in 1957 als eerste Afrikaanse land onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk verklaarde, is het Engels altijd de officiële voertaal gebleven, ondanks dat het alleen als tweede taal gesproken wordt in Ghana. Als je bedenkt dat er zo’n 80 verschillende talen gesproken worden in Ghana, is het logisch dat er een behoefte bestaat aan een lingua franca: een taal die op grote schaal wordt gebruikt om te communiceren door mensen met verschillende moedertalen.

Reacties uitgeschakeld voor Ghanees pidgin Engels: “Wát bi dát?”

De slang van Gauteng: Yo was’sup bra?

De gekleurde jeugd van Gauteng, de belangrijkste economische provincie van Zuid-Afrika, spreekt een bijzonder taaltje. Zij spreken namelijk het zogenaamde ‘slang’: een variatie binnen een taal die in het bijzonder kenmerkend is voor jongeren. Het ‘slang’ geeft de gekleurde jongeren in Gauteng de mogelijkheid om te reageren op de diversiteit van talen in het multiculturele, meertalige Gauteng.

Reacties uitgeschakeld voor De slang van Gauteng: Yo was’sup bra?