Pidgintalen

Pidgintalen vallen onder de contacttalen. Dit zijn meestal simpele talen die ontstaan wanneer mensen die verschillende talen spreken samenkomen en een gemeenschappelijke taal ontwikkelen. Deze bevatten dus meestal elementen van meerdere talen.
In de meeste gevallen gaat het bij pidgintalen om talen die gesproken worden in voormalige koloniën, waar de taal van de koloniserende macht (bijvoorbeeld Engels of Frans) zich vermengde met de oorspronkelijke taal of talen van het gebied.
Pidgintalen worden gekenmerkt door een eenvoudige woordenschat en relatief weinig syntactische regels. Om zinnen te maken zet men inhoudswoorden achter elkaar, waarbij de volgorde van de woorden eerder bepaald wordt door contextuele factoren dan door grammaticale regels.
Een pidgintaal is altijd een tweede taal. De gebruikers hebben altijd ook nog een moedertaal. Als de volgende generatie(s) echter in deze taal opgevoed worden, kan een pidgintaal zich ontwikkelen tot creooltaal (bron: Wikipedia).

Artikelen over dit onderwerp