Duits

Het Duits is een Germaanse taal en daarmee lid van de Indo-Europese taalfamilie. Het is de officiële taal van Duitsland, Oostenrijk en Liechtenstein en een van de officiële talen van Denemarken, Italië, Oost-België, Luxemburg en Zwitserland. In Afrika wordt het Duits gesproken in Namibië, maar daar is het sinds 1990 geen officiële taal meer. Namibië is een voormalig Duitse kolonie.
Het Duits heeft ongeveer 101 miljoen moedertaalsprekers en 80 tweede taalsprekers. In Namibië heeft de taal ongeveer 23.000 sprekers (bron: Wikipedia en Ethnologue).

Artikelen over dit onderwerp