Arabisch

Het Arabisch is een Semitische taal en valt daardoor onder de Afro-Aziatische taalfamilie. Er zijn ongeveer 206 miljoen moedertaalsprekers van het Standaard Arabisch en varianten daarvan. Daarnaast zijn er ongeveer 246 miljoen tweede taalsprekers. Het is de taal van de Koran, het Heilige Boek van de islam, en wordt daarom gezien als de moedertaal van de Arabische wereld. Het is echter een wereldwijd verspreide taal en wordt ook in veel Afrikaanse landen al officiële taal gesproken, zoals in Marokko, Soedan, Somalië en Tunesië.
Het Arabisch heeft een eigen alfabet, welke 28 letters omvat en van rechts naar links geschreven wordt. Dit is met uitzondering van cijfers, die van links naar rechts geschreven worden (Bron: Wikipedia en Ethnologue).

Artikelen over dit onderwerp