Pieter Muysken is hoogleraar taalwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij houdt zich bezig met taalcontact en taalvermenging in Zuid-Amerika, Suriname, Zuid-Afrika en de Nederlandse meertalige samenleving.

Door deze auteur